STRINGING – Hiện tượng kéo tơ khi sử dụng keo nhiệt

Hiện tượng keo nhiệt trong quá trình sử dụng tạo thành các sợ tơ tại vị trí phun keo – applicator làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng gọi là hiện tượng kéo tơ của keo nhiệt – stringing. Hiện tượng này rất dễ xảy ra và dễ nhận biết bởi một số nguyên nhân sau: độ nhớt của keo, nhiệt độ sử dụng, bản chất nguyên liệu làm keo hoặc các yếu tố môi trường nhà xưởng như quạt hút, thông gió, hệ thống thiết bị…

Để xử lý những yếu tố gây nên hiện tượng kéo tơ ta có thể thực hiện một số cách sau:

Nguyên nhân

Cách xử lý

Keo có độ nhớt cao

Tăng nhiệt độ tại vị trí áp dụng keo

Lưu ý: Nhiệt độ cần nằm trong khoảng hoạt động của keo vì nếu quá cao sẽ làm giảm chất lượng keo

Ứng dụng cần nhiệt độ không cao

Nên chuyển sang sử dụng loại keo có nhiệt độ hoạt động phù hợp, độ nhớt thấp ở nhiệt độ sử dụng

Hệ thống phun keo bị lỗi, bị nghẹt

Thay đầu phun mới hoặc rửa vòi phun với dung dịch chuyên dụng

Khoảng cách giữa vị trí phun keo và bề mặt vật liệu quá xa làm keo khô

Dịch chuyển để khoảng cách giữa 2 vị trí gần hơn

Hệ thống quạt gió ảnh hưởng trực tiếp tại vị trí áp dụng keo

Khép kín khu vực áp dụng keo tránh gió trực tiếp vào hệ thống phun keo

Quá trình kéo tơ có thể dẫn đến việc thất thoát keo hoặc có thể trì hoãn của cả một hệ thống vận hành. Do đó cần có sự theo dõi và đưa ra những điều chỉnh về thiết bị cũng như keo dán cho phù hợp.

0908219711