Quá trình hoạt động của keo nhiệt

Chất kết dính nóng chảy được áp dụng lên bề mặt vật liệu khi đang ở trạng thái nóng chảy, đạt được độ kết dính tối đa khi đông đặc và kết tinh ở nhiệt độ môi trường. Bản chất của chất kết dính nóng chảy là nhựa nhiệt dẻo, dễ dàng sử dụng và có thể tái sử dụng nhiều lần. Quá trình chuyển đổi trạng thái vật lý và tạo kết dính giữa các lớp vật liệu được mô cả cụ thể như sau:

Bước 1

Chất kết dính nóng chảy (keo nhiệt) khi đun nóng ở nhiệt độ cao (140-200 độ C) sẽ tan chảy và trở thành chất lỏng. Ở trạng thái lỏng, keo nhiệt dễ dàng chảy thành dòng, sau đó, nó được áp dụng bằng cách đưa vào giữa hai lớp vật liệu cần kết dính. Sau khi bị mất nhiệt, nó sẽ nhanh chóng đông đặc và kết tinh. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà ta có thể thay đổi nhiệt độ cũng như lượng keo áp dụng lên bề mặt vật liệu. Hầu hết các loại keo nhiệt đều có một khoảng nhiệt độ hoạt động nhất định do đó nếu áp dụng keo lên bề mặt với nhiệt độ quá thấp keo sẽ khô nhanh và không thể bám được trên bề mặt vật liệu. Ngược lại, nếu được áp dụng ở nhiệt độ cao quá trình thấm ướt bề mặt vật liệu sẽ dễ dàng hơn và tạo độ kết dính tốt hơn.

Bước 2

Sau khi keo được đưa vào giữa bề mặt 2 lớp vật liệu cần dán, quá trình ép được diễn ra sau đó. Mục đích của quá trình này là làm keo trải đều trên bề mặt vật liệu và tăng diện tích tiếp xúc giữa chúng, nhiệt độ giảm đột ngột làm keo khô nhanh chuyển sang trạng thái rắn và tạo được sự kết dính nhanh chóng giữa các lớp vật liệu với nhau. 

0908219711